Çocuklarda karşılaşılan en ciddi problemlerden bir olarak altına kaçırma görülmektedir. Bu rahatsızlık hem fiziksel hem de psikolojik sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Fiziksel sebepler daha nadir görülmekle beraber, rahatsızlığın ruhsal boyutuna çok sık rastlanmaktadır. Öncelikle fiziksel alana...

Neden Anaokulu? Dünyada, özellikle de Avrupa ülkelerinde okul öncesi eğitimin yani anaokulu eğitiminin geçmişi uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Ancak Türkiye’de okul öncesi eğitim son on yılda yaygınlaşmıştır. Bunun en önemli nedeni çalışan annelerin sayısının artmış...